Печалният край на българските елити

Още в първите три месеца след 9 септември 1944 в България са избити близо 30 000…