Този път съдия Братоева, а не Вранеску спря вписването на новото ръководство на ББР по искане на Кирил Петков

Сподели статията с твоите приятели:

Кирил Петков Снимка: БТВ

Налице са и двете предпоставки за спиране на регистърното производство, мотивира се съдийката

Софийският градски съд отново спря вписването на новите Надзорен и Управителен съвет на Българска банка за развитие (ББР). Преди дни това направи съдия Мария Вранеску, която бе обругана от министъра на икономиката Кирил Петков.

Вчера Петков внесе ново заявление за вписване на ръководството на ББР, съобщава zonanews. В определението на съдия Валерия Братоева от СГС от 29.06.21 г. по търговско дело № 1186 е написано, че производството е образувано по молба на Николай Димитров за спиране на регистърното производство на промени в персоналния състав на надзорния и Управителния съвет, основани на решение на министъра на икономиката от 23.06.2021 г. Според Димитров, решенията са нищожни.

Съдия Братоева описва ясно, че за да се постанови спиране на регистърното производство, следва да са налице следните предпоставки:

1. Да е налице висящо към момента на произнасяне на съда регистърно производство пред Агенция по вписванията;

2. Да е налице образувано пред съда и неприключило дело с предмет спорно правоотношение, което ще има значение за издаване на охранителния акт в регистърното производство, т.е. постановеното решение по висящото дело следва да е обуславящо за това дали вписването на заявеното обстоятелство или обявяването на съответния акт следва да бъде извършено или да бъде постановен отказ.

При направена справка в Агенцията по вписвания става ясно, че регистърното производство по подаденото заявление е все още висящо и така е налице първата предпоставка, обуславяща основателност на искането. Съдия Братоева установява, че е налице и втората предпоставка – молителят Николай Димитров е предявил искове за обявяване на нищожност на решенията на минитър Кирил Петков и на НС на ББР. Процесуалната допустимост на така предявените искове не може да бъде преценявана от съдия Братоева и настоящето производство.

Съдия Валерия Братоева заключава, че нормата на чл. 535 ,ал.1, т.1 от ГПК третира съдебно предявен спор (капиталът на ББР се притежава от българската държава, но ББР остава частноправен субект) като необходимо и достатъчно условие, за да не бъде оповестено обстоятелство, което не е валидно осъществено и поради това този неразрешен спор съставлява пречка за развитие на регистърното производство, в което изходът от този спор следва да бъде съобразен.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА, на основание чл. 536, ал.1, т.1 ГПК вр.чл. 19, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ…регистърното производство по заявление А5, вх. № 202010628030255 за вписване по партидата на ББР..на промени в персоналния състав на Надзорния и Управителния съвет до приключване на спора по подадената пред СГС искова молба, вх. 6510/29.06.2021 г.

Източник: breaking.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *