Републиканците на Цветан Цветанов се клонираха | |

Сподели статията с твоите приятели:

Експертен екип се отделя от партията на Цветан Цветанов “Републиканци за България”, за да създаде свой партиен проект, който ще се нарича “Технократи за България”, и ще работи за ускорена модернизация на българските общество и икономика.

На “пазара на идеи” не се предлага реалистичен технократски партиен проект с ясни визия и стратегия за ускорен икономически растеж, а това е обективно незаета ниша в българското политическо пространство. Новият политически проект ще се позиционира в център-дясно и ще търси взаимодействие с “Републиканци за България”, “Демократична България”, както и с др. десни и центристки партии на базата на споделена ценностна система и сходство в целите, казват експертите.

Според тях решението на основния проблем на България – бедността, може да се случи чрез прилагане на конкретна методика за ускорено развитие в контекста на новите реалности и високите технологии. Динамиката на последните събития изискват управлението на държавата да е в реално време, а това може да се реализира чрез административна миграция към Облачен технологичен модел с асистиране от изкуствен интелект алгоритми.

Визираните обстоятелства са причината експертите от “Технократи за България” да инициират публична дискусия като част от планирана кампания за информиране на обществото за необходимостта от изграждане на Държавен облачен хъб. Кампанията ще стартира в началото на тази година, включвайки серия от инициативи и уебинари/семинари.

На по-късен етап ще бъдат създадени работни групи във всички по-големи градове на страната, на които ще бъдат поканени да вземат участие представители на работодателските организации: КРИБ, БТПП, БСК, АИКБ, ССИ, Българския съюз на частните предприемачи “Възраждане”, както и водещите компании от ИТ сектора, граждански сдружения и всички заинтересовани лица.

“Технократи за България” застават зад и лансират в публичното пространство идеята, че Държавна агенция “Електронно управление”, която е ресорната структура, е необходимо да се заеме със стратегическата задача по създаване на Държавен облачен хъб, който да се превърне в основен стълб на националната сигурност и устойчивото развитие на страната ни през следващите няколко десетилетия, както е заложено в Европейските директиви, ратифицирани от РБ и националната програма за електронно обслужване, казват технократите.

И обещават ускорената модернизация на общество и икономика да са пряко следствие от изграждането на държавна облачна инфраструктура със съответната миграция на всички административно-правни и данъчни услуги.

Чрез държавния хъб социалните и административните услуги, данъчните и др. облагания могат да бъдат прецизно и справедливо измервани, като всяко юридическо или физическо лице ползва и заплаща само това, което действително е получило/потребило като услуга или съдействие от страна на държавата. Всеки би могъл да заяви и ползва, под формата на облачна услуга или ресурс, само онова, от което реално има нужда или е задължен като юридически или физически субект.

Прекият ефект е постигане на пълна прозрачност на процесите при минимални оперативни разходи за администриране на държавата. Освободените финансови средства (милиарди) в следствие на оптимизациите и автоматизациите в администрацията ще могат да се пренасочат в други бюджетни сфери, за допълнително стимулиране на растежа.

Технократите предлагат и стоят зад нов технологичен модел на държавно развитие и управление, водещ до преобразуване на икономиката и обществото ни в такива, които са базирани на икономиката на знанието и екосистемата на четвърта индустриална революция, но с отчитане на националните особености и дадености. Това са:

• Наличие на развит IT сектор и ориентирана към него образователна система;

• Технологично развитие и свързаност, предпоставени от вече направения от страната цивилизационен избор – ЕС и НАТО, в контекста на Лисабонската стратегия на ЕС (Lisbon European Council / 2000);

• Споделена ценностна система и геополитическа ориентация на ЕС;

• Промяна на базовата производствена структура чрез взаимодействие на фокуса – промишлените сектори – сектора на услугите – научноизследователската и развойна дейност (НИРД). Знанието измества капитала, иновациите изместват традиционните методи и заедно с информационния ресурс се превръщат в основни източници на икономическа мощ и просперитет за нацията;

• Гарантиране на висока икономическа ефективност, суровинна независимост, екологична безопасност и въглеродна неутралност (Green Deal), чрез методите на кръговата икономика.

“Технократи за България” считат, че е необходимо държавата да инвестира в спешен порядък в изграждане на дигитални „магистрали“, а не асфалтови, по които да потекат информационните потоци, обслужващи преките интереси на хората и бизнеса при новите икономически дадености, оразмерени спрямо реалните потребности.

Трансформирането на икономиката ни в цифрова е исторически шанс за бърза реиндустриализация на държавата, но вече в контекста на новите реалности и новите технологични възможности.

Ситуацията на световна пандемия и последвалият локдаун предполагат вземане на решения на държавно ниво за изграждане на дигитална инфраструктура, предоставяща нови възможности за дистанционна работа за все по-широк кръг от професии. Държавата ни трябва да продължи да функционира като администрация и икономика, да се развива устойчиво, независимо от локдауна в световен план, независимо от мерките за предотвратяване на пандемията или друг подобен повод при всякакви необичайни ситуации или наложени допълнителни ограничения, смятат технократите.

Чрез изграждането на облачна инфраструктура държавната администрация по естествен път ще се свърже и интегрира с екосистемата на Индустрия 4.0 (вече успешно работеща в някои от развитите страни на ЕС). Една от важните функции на Държавния облачен хъб е правилно да се структурира и изгради информационната среда за опериране и управление на предприятията на бъдещето у нас. Тя подпомага и участва в междуорганизационното разширяване на бизнеса, насърчава екосистемните партньори да развиват способностите си за споделена документация на оперативна информация и бизнес приложения, както между предприятията по отрасли, така и между отраслите чрез осигуряване на тяхната свързаност.

Описаният модел гарантира социалната справедливост и прозрачност на процесите, както и оптимизиране на процедурите чрез споделяне и взаимосвързаност на обществения ресурс.

Стартират се необратими процеси за прозрачност и презентативност на икономиката ни с всички произтичащи от това позитиви за общество и държава. Вземането на решения са с висока степен на информираност, защото управлението на държавата се случва в реално време, като чрез това се прекратява практиката на палиативните мерки и реакциите със закъснение, отразяващи се негативно на бюджета, придобиващи не само капиталов отзвук, но и обществено-социално нюансиране, посочват от новия проект.

Облачните технологии, интернет технологиите, включително интернет на нещата (IoT), технологиите за оползотворяване на потенциала на големите данни (Big Data), индустриалната и сервизната роботика, развитието на изкуствения интелект (AI) са основните технологични предпоставки за развитие на цифровата икономика, като част от самообобщаваща се и просперираща държавна икономика.

Обществени сектори като електронното управление, електронното здравеопазване, електронното образование и развитието на интелигентни и свързани градове са естественото приложно поле на продуктите и услугите, създавани от цифровата икономика, което предпоставя и налага изграждането на Държавен облачен хъб – незабавно, казват експертите.

Източник: offnews.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *