Проектонаредба предлага регулиране на дивото къмпингуване

Сподели статията с твоите приятели:

Правила за разполагане на палатки, кемпери или каравани по Черноморското крайбрежие извън къмпингите, предвижда проектонаредба, предложена за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие във вторник.

С документа ще се направи опит да се регламентира т. нар. диво къмпингуване, като се определят както допустимите места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, така и правилата за устройването им, ползването и престоя в тях, съгласно изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Според публикувания текст каравани и палатки могат да бъдат разполагани в държавни или общински имоти, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

Когато палаткуването се случва в земеделските земи, местата трябва да са разположени само в такива, които са трайно необработваеми и не се отдават под наем или аренда.

Палатки и каравани няма да могат да се поставят в границите на резервати, природни забележителности или други на защитени територии.

Местата за временно разполагане няма да се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях освен палатки, кемпери и каравани, могат да се поставят още само обекти за обслужване на туризма без търговско предназначение като беседки, заслони, пейки, маси, чешми и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

Ще трябва да има осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване.

Предвижда се обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани да се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години – в периода от 1 май до 30 септември.

Източник: svobodnaevropa.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *