Показаха обществената поръчка за “Колежа” – БГ Футбол – efbet Лига

Сподели статията с твоите приятели:

Обществената поръчка за стадион “Христо Ботев” бе публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки днес в 10:00 часа. Срокът за подаване на документи за избор на строител е 15 септември. Прогнозната стойност пък е 44 348 399,28 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на поръчката е 730 дни.

Условията за фирмите, които искат да участват са:

1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.
2. На основание чл. 171 от ЗУТ участникът, както и всеки икономически оператор, който ще изпълнява строителни дейности като подизпълнител или член на обединение, да има застраховка „Професионална отговорност“ на строителя за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, или еквивалентна застраховка/гаранция за професионална отговорност съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.

обществената поръчка за Колежа БГ Футбол efbet Лига - Показаха обществената поръчка за "Колежа" - БГ Футбол - efbet Лига

източник: Агенция по обществени поръчки

По т. 1:
Размерът на реализирания общ оборот да бъде минимум 40 000 000 (четиридесет милиона) лева, общо за последните три приключили финансови години.

По т. 2:
Минимална застрахователна сума, определена съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, е в размер на 400 000 лева.

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 7 години, считано от датата на подаване на офертата. Периодът, за който се изисква съответния опит, е удължен на 7 години на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП предвид обстоятелството, че предвид спецификата на строежа и размера на инвестицията, такива обекти се реализират по-рядко и за по-дълъг времеви период. В тази връзка изискването за придобит опит през последните 5 години от датата на подаване на офертата ще се яви ограничително условие, тъй като ще възпрепятства потенциални участници да подадат оферти за участие в процедурата, поради невъзможност придобитият от тях опит в по-ранен период да попадне в 5-годишния период от датата на подаване на офертата. Това от своя страна би довело и до нарушаване на принципите за свободна конкуренция и недопускане на дискриминация, прогласени в чл. 2 от ЗОП. На основание изложените обстоятелства, срокът за изискуем опит се удължава на седем години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Gong.bg. Можете да го изтеглите от Google Play, App Store и AppGallery.

Източник: gong.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *