Държавата слага край на актовете

Сподели статията с твоите приятели:

Установяването на нарушение на пътя и налагането на наказание ще се осъществява в една административна процедура – с издаването на един документ – фиш. Правителството одобри идеята с проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

В определени случаи с фиша ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки заради извършени нарушения. Проверяват и шофьори, и пътници за глоби на границите

Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. Дава се възможност и нарушителят да плати 70 на сто глобата при плащане в 14-дневен срок от връчването.

Така на практика се слага край на досегашния режим, при който имаше и актове, и електронни фишове за пътни нарушения.

Улесняват се процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено – да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъществяване на административно обслужване.

Дължимите глоби или имуществени санкции ще могат да се плащат на гише, чрез банкова карта, по банков път, по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Предвидена е принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства – временно отнемане на книжката. Какъв риск носи вземането на книжката заради неплатени глоби?

С промените се предвижда и промяна в давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания при лишаване от право да се управляват моторни превозни средства.

Целта на промените е да се осигури бързина и да се позволи по-ефективно използване на ресурсите на МВР за осъществяване на контрол.

Източник/ци: expert.bg, dir.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *