готови за старт на преброяването на населението и жилищния фонд

Сподели статията с твоите приятели:

65% от домакинствата имат компютър и свързаност с Интернет, т.е. те потенциално могат да се самопреброят. Това съобщи председателят на НСИ Сергей Цветарски, позовавайки се на проучвания на НСИ и изрази надежда не само те да се преброят електронно при наближаващото преброяване на населението и жилищния фонд, но и да помогнат на свои роднини да се преброят електронно. За сравнение, той посочи, че при предишното преброяване, което беше в 2011 г., по този начин са се преброили около 42% от населението. “10 години по-късно, очакваме, че снабдеността с технически средства е нараснала значително”, отбеляза той. Какво заплащане ще получат преброителите на населението?

Във всички държави-членки на ЕС над 80% от населението са се самопреброили – в Португалия – 87%, Словения – 92%, Словакия – 98%, посочи той и изрази надежда, че над 50% от хората у нас ще се самопреброят.

“Далеч съм от мисълта, че пак няма да има марсианци, джадаи или примерно – месторабота: на Луната”, отбеляза зам.-председателят на НСИ Диана Янчева и подчерта, че от това, което ще попълни всеки един от нас зависи след това какво ще е качеството на информацията, която ще излезе за ползване в следващите 10 години по отношение на населението. “Така че шегичките може да ги оставим за 20-тина минути, в които попълваме и да се отнесем сериозно”, апелира тя.

В 0 часа на 7 септември стартира преброяването на населението и жилищния фонд, като първата фаза – от 7 до 17 септември е за електронно преброяване, а втората – от 18 септември до 3 октомври – чрез обход на преброители.

Преброяването се прави веднъж на 10 години и с резултатите си повлиява всички сфери на обществения и икономически живот – всички ще го усетим по политиките, които ще бъдат провеждани, въз основа на данните, които ние ще произведем, отбеляза Цветарски. “Затова е много важна организацията и мобилизация на всички, които участват в процеса, както и на самите граждани, които трябва да откликнат подобаващо на това наблюдение”, подчерта той.

Голямото предизвикателство пред това преброяване е пандемията, която все още върви и дори сме в нова вълна, но НСИ са предприели мерки. “Имаме одобрен медицински протокол от главния държавен здравен инспектор, в който са разписани мерки за сигурност – преброителите ще бъдат снабдени със защитни средства, дезинфектанти, ще носят маски, ще избягват прекия контакт, т.е. ще спазват отстояние от 1.5 м.”, отбеляза шефът на НСИ и изрази надежда пандемията дотогава да е прехвърлила върха си и да няма много заразени и преносители.

Ангажирани са 27 000 човека за преброяването и са преминали обучение. Ще бъде отворена и телефонна линия: *20 21, като номерът е безплатен и валиден за абонатите на повечето мобилни оператори и ще действа като кол-център за всякакви въпроси по време на самопреброяването и при обхода. Кол центърът ще работи от 9 до 21 в със събота и неделя.

При преброяването ще бъде извършено и паралелно проучване за раждаемостта и за миграцията, да което са подготвени отделни анкетни карти, които не се попълват от всички, а само от тези, които са попаднали в извадката, разработена от НСИ.

Указания за електронното преброяване

В 0 ч. на 7 септември системата ще бъде отворена и ще е достъпна през компютър или мобилно устройство и от сайта на НСИ и от сайта за преброяването, съобщи Диана Янчева, зам.-председател на НСИ. Системата ще бъде достъпна само от България, от IP адреси от България, уточни тя, тъй като методологията е такава, че на територията на дадена страна се броят само хората вътре в нея. “Не се интересуваме дали са български или чужди граждани, щом са на тази територия трябва да се преброят”, посочи Янчева.

Изисква се регистрация чрез ЕГН, номер на документ за самоличност – паспорт, лична карта, шофьорска книжка и дата на издаване, които са необходими са за идентификация на лицето. “Не се съхраняват в НСИ, прави се проверка на документите и се получава отговор – ако отговорът е “не” – трябва да проверите ЕГН, ЛНЧ и да пристъпите отново към регистрация, а ако е “да”, получават е-мейл с линк за допустимост към базата данни”, обясни Янчева.

Този линк ще е активен 2 часа за започване на преброяването, затова От НСИ препоръчват да се проверява и в “Спам” за е-мейла с линка за влизане в системата. “От получаването на е-мейла с линк към системата, имате два часа за започване. След това може много пъти да влизате и прекъсвате попълването на картата, но се помни само приключен раздел”, посочи Янчева. Тя поясни още, че самата система има време 30 минути и самоизключва при липса на активност в сесията, като информацията се запазва за приключен раздел. При попълването, вляво има синя лента, където се показва къде сте, кои са приключените раздели, обясниха още експертите на НСИ.

Самата карта за преброяването е разделена на секции. След приключване на попълването на всяка, се преминава към следващата секция, като грешките се визуализират.

При приключване на анкетната карта се получава универсален код, който е 15-значен, без никаква информация, която да носи лични данни и той се предава на преброителя в следващия етап.

Една анкетна карта е за едно домакинство. Лицето, което се регистрира трябва да е член на домакинството, за да преброи останалите, не е нужно всеки да се преброи. “Не събираме информация колко стари телевизори и перални имате или броя на книгите, но има въпроси например за енергийната ефективност на жилището”, посочи още Янчева.

Системата ще работи 24 часа, така че по всяко време хората могат да се самопреброят. “Можеш да прекъснеш и по-късно да продължиш – парола и потребителско име – потребителското име това е мейла от който се регистрирате. Затова с един мейл можете да преброите едно домакинство. Ако искате да помогнете на родителите си, трябва да имате втори мейл за регистрацията им”, каза още зам.-председателят на НСИ.

При електронното преброяване човек трябва да посочва само жилището, където живее, независимо колко вили има, а след това преброителите ще преброят всички сгради и вили, вкл. необитаваните и ще съберат кодовете на тези, които са се преброили електронно, обясниха още специалистите на НСИ.

От 8 ч. на 18 септември до 3 октомври ще се осъществи обходът на преброителите. Те ще могат да посещават жилища, вкл. събота и неделя. само от 8 до 20 ч. “Не се интересуваме от постоянен или настоящ адрес, това, което търсим е къде хората наистина живеят, защото това е свързано с потреблението на обществени услуги. Не ни интересува собствеността, не ни интересува законно ли е, незаконно ли е”, отбеляза Диана Янчева.

Кой влиза в домакинството?

Домакинствата са едночленни и многочленни. 1 човек може да бъде домакинство, когато живее сам. За да бъдат домакинство, живущите в жилището трябва да имат общ бюджет и да споделят основни разходи за храна, за издръжка на малки деца, за възрастни хора и пр., поясни Магдалена Костова, директор на дирекция Демографска и социална статистика в НСИ.

“Ако двама живеят в едно жилище и плащат общо тока – не са домакинство. Има съквартиранти, които делят сметките за тока и водата, но това не е домакинство. Но ако купуват заедно храна, грижат се за възрастни – те са едно домакинство”, добави тя.

За преброяването на студенти, учащи в чужбина, Костова поясни: Критерият е 12 месеца да си пребивавал. Командировка за 2 седмици или специализация за 3 месеца не се считат. Ако съм регистриран в Перник, но работя и живея в София, трябва да се преброя в София”.

Как ще се броят бебетата?

За да влезе в броя на населението едно бебе трябва да се родило преди 0 часа на 7 септември 2021 година. Бебетата, които се родят след 0 часа на 7 септември, не трябва да се броят, защото критичният момент, към който регистрираме събитията е 0 часа, поясни Диана Янчева.

Въпросите

Ще имаме за попълване три раздела, като първият е адрес, информация за жилището, свързана с ежедневието – комунално-битови условия, канализация, водопровод, начина на отопление, има въпроси, свързани с енергийната ефективност – енергоспестяваща дограма, изолация, свързаност със соларна инсталация или други ВЕИ. Има въпроси за това какви предмети за дълготрайна употреба ползва домакинството и какви услуги. Включен е и нов въпрос за достъпна среда, с който НСИ ще оцени доколко са достъпни жилищата в България за хората с увреждания. Според Магдалена костова няма какво да затрудни хората картата за жилището.

Следва преходен раздел за домакинството, в който лицата трябва да определят кого ще преброяват. В този раздел се посочва колко лица живеят в жилището, дали има временно присъстващи лица към момента на преброяването. В зависимост от този раздел се отварят толкова индивидуални въпроса. “Ако посочите, че три лица живеят в домакинството, ще ви се отворят три индивидуални въпросника”, обясни Костова.

Всяко лице следва да отговори на 33 въпроса, свързани са с ежедневието – образование, икономическа активност, демографски въпроси като страна на раждане, етнокултурни въпроси за майчин език , вероизповедание, религиозност. Има няколко въпроса за здравен статус на населението, има и въпроси, свързани с миграцията. Това, което евентуално би затруднило хората, според Магдалена Костова, е включеният въпрос, свързан с отношенията между лицата в домакинството – за всяко лице трябва да се посочи отношението му към останалите в жилището, което преброяват.

Самата карта е направена потребителски – с чекване става попълването има падащи менюта, може да се пише, може и да се избира от падащи менюта. Направени са прескоци, например за децата под 16 години почти няма въпроси, защото те нямат икономическа активност. например въпросът “грамотен ли сте” е за хора над 9 г.

Магдалена Костова поясни още, че при въпроса за професията в електронния въпросник няма квадратче, а падащи менюта – може от номенклатура да изберете какъв е вида на фирмата в която работите като икономическа дейност и съответно каква е вашата професия и длъжност в тази фирма. Ако не можете да ги намерите в тази падаща номенклатура, има допълнителни полета, в които може да напишете със свободен текст информацията. За всички, които са наети на трудов договор, автоматично ще им бъдат попълнени тези полета предварително с възможност за корекция, тъй като ползваме регистъра на НАП, посочи още тя.

Надеждността

От НСИ увериха, че сървърите на НСИ са надеждни и че капацитетът им достатъчно голям, за да могат десетки хиляди човека едновременно да се регистрират. Самата система има механизми за самозащита – ще се самоизкюлчва при хакерски атаки.

Председателят на НСИ увери също, че наетите преброители са проверени и обучени да не събират ЕГН. По Закона за преброяването глобата за отказ от преброяване е 160 лв., а на преброител, нарушил клаузи за конфиденциалност, санкцията е много по сериозна – търси се наказателна отговорност и по време на преброяването, и след това.

Очакванията са първите резултати от преброяването да излязат в дните преди Коледа. По време на преброяването може да възникнат затруднения във връзка с пандемията и политическата обстановка и затова засега не е фиксирана дата. Държавата даде още 23 млн. лева на НСИ за преброяването

Това, което ще публикува НСИ в края на годината ще са предварителни данни въз снова на електронното преброяване и преброяването на терен. След това предстои сверка с допълнителни източници, верификация на информацията, корекции и окончателните данни се очаква да излязат през втората половина на 2022 година.

Източник/ци: expert.bg, dir.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *