Активите на инвестиционните фондове нараснаха с 65%

Сподели статията с твоите приятели:

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 6.488 млрд. лева към края на първото тримесечие на тази година. Техният размер се увеличава с 2.569 млрд. лева (65.5%) в сравнение с март 2020 г., когато са били 3.91 млрд. лева и с 601.9 млн. лева (10.2%) спрямо декември 2020 г., когато са възлизали на 5.887 млрд. лева. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2021 г. е 5.1%, при 3.3% от БВП към март 2020 г. и 5% към края на четвърто тримесечие на 2020 г., сочат предварителните данни на Българската народна банка.

Към края на март 2021 г. активите конкретно на местните инвестиционни фондове достигат 1.952 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1602.2 млн. лева) те се увеличават с 350.4 млн. лева (21.9%). В сравнение с декември 2020 г. (1.785 млрд. лева) активите се увеличават със 167.2 млн. лева (9.4%)

Към края на март 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 4.536 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (2.317 млрд. лева), те нарастват с 2.218 млрд. лева (95.7%). В сравнение с края на декември 2020 г. (4.101 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 434.7 млн. лева (10.6%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2021 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 1.837 млрд. лева (114.3%) до 3.444 млрд. лева при 1.607 млрд. лева към март 2020 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 260 млн. лева (49.7%) до 783.2 млн. лева към март 2021 г. при 523.2 млн. лева към края на първо тримесечие на 2020 г. Спрямо декември 2020 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 233.4 млн. лева (7.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – със 124.4 млн. лева (18.9%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2021 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (75.9%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.3%). Към края на март 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 69.3% и 22.6%, а към декември 2020 г. – 78.3% и 16.1%.

на инвестиционните фондове нараснаха с 65 - Активите на инвестиционните фондове нараснаха с 65%

Към края на март 2021 г. пасивите конкретно на местните инвестиционни фондове са 1.952 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1.944 млрд. лева. Към края на първо тримесечие на 2021 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1.812 млрд. лева (93.2%), а към сектор Останал свят – 131.7 млн. лева (6.8%). Спрямо март 2020 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 284.1 млн. лева (18.6%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 63.3 млн. лева (92.6%). По институционални сектори към март 2021 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 64.4 млн. лева (12%) до 603 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват със 149.7 млн. лева (23.3%) до 791 млн. лева. Спрямо декември 2020 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват със 135.3 млн. лева (8.1%), а към нерезиденти – с 37.8 млн. лева (40.3%). По институционални сектори към март 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 22 млн. лева (3.8%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 70.5 млн. лева (9.8%).

Към края на март 2021 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (40.7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (31%) и Други ПФИ (8.5%). Техните дялове към март 2020 г. са съответно 40.2%, 33.7% и 9.3%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 6.8% от общия размер на собствения капитал към март 2021 г. при относителен дял 4.3% към края на март 2020 г. и 5.3% към декември 2020 г.

 

*В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане; Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено съгласно Регламент №1073/2013 на Европейската централна банка от 18.10.2013 г., относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове и други нормативни документи на ЕЦБ

Източник/ци: expert.bg, dir.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *